Historien om Sannes Minne

Stiftelsen Sannes Minne bildades 1920 av de närmast anhöriga efter grosshandlare Johan Newton Sanne, för att bevara minnet av en älskad make och fader, hans livsverk och intresse för sin hemstad.

 

Johan var redan i tidig ålder en framgångsrik affärsman, med både rederi och varv, samt import och exportverksamhet. Han valdes in i styrelser för banker och företag, men hade även ett stort politiskt engagemang i framförallt Uddevalla, men också på riksnivå. Med ett stort intresse för kulturliv och social omsorg, bidrog han med donationer till  Uddevalla Teater, och andra allmännyttiga ändamål. Johan bodde med sin stora familj i "Sanneska huset", som han låtit bygga vid Norra Hamngatan i sin barndoms stad.

 

Stiftelsen Sannes Minne hade vid bildandet, som ändamål att bereda kostnadsfri bostad åt mindre bemedlade kvinnor i Uddevalla. För detta uppfördes fastigheten "Sannes Minne", där verksamheten drevs fram till 1971, då huset revs för att ge plats åt en ny genomfartsled.

 

I takt med samhällets utveckling och nya tiders synsätt, har stiftelsen anpassat sin verksamhet och ger idag ekonomiskt stöd till kvinnor enligt reglerna i stiftelsens stadgar. Läs mer under fliken ansökan.

 

 

 

 

Fastigheten Sannes Minne

S/S Johan Sanne (Bild ur Hans Höglunds arkiv)