Information om stiftelsens verksamhet 2020-2021
 
2020 har varit ett annorlunda år även för Stiftelsen Sannes Minne. Året inleddes med stiftelsens 100-årsfirande 15 februari 2020 i Uddevalla med minnesgudstjänst, föredrag och jubileumsmiddag under stor uppslutning från fullmäktiges sida. Även den lokala pressen uppmärksammade jubiléet.
 
Vår ordförande sedan 10 år, Maud Hagelberg, avled 16 augusti efter kortare tids sjukdom. Hon fullgjorde sitt uppdrag ända in vid sjukhussängen. Styrelsen fick omorganisera arbetet för att fylla luckan efter Maud. Vice ordföranden Torgny Bogärde inträdde som ordförande och Eva-Britt Willborg övertog uppgiften som handläggare av bidragsansökningar m.fl. andra uppgifter.
 
Antalet sökande kvinnor uppgick till 98, och 81 uppfyllde ställda villkor avseende civiltillstånd, ålder, bostadsort och högsta godtagbara inkomst. De beviljades ett bidrag på 10.000 kronor vardera, som utbetalas i månadsskiftet november-december.
 
Även på den ekonomiska fronten har det varit turbulent med stora svängningar på börsen och därmed på stiftelsens tillgångar. Försiktighet har därför präglat kapitalförvaltningen och andelen likvida medel har varit högre än under normalår.
 
Sannes är helt beroende av aktieutdelningar och ränteintäkter för att skaffa medel till gåvomottagarna. Många bolag har valt eller av omständigheterna tvingats att minska eller helt slopa utdelningar under 2020. Kapitalförvaltningen har därför varit starkt inriktad mot bolag, som trots coronan lämnat viss utdelning. 
 
Stiftelsens årsmöte ägde rum den 28 april 2021.
 
STIFTELSEN SANNE MINNE
Styrelsen