Ansökningregler

Stiftelsens ändamål är att ge behövande kvinnor ett årligt bidrag till levnadsomkostnader. Enligt stadgarna ska sökande vara mindre bemedlade och ensamstående kvinnor över 60 år, vilka bott i Uddevalla minst 5 år. Stiftelsens styrelse beslutar årligen om gränsen för högsta tillåtna inkomst, för att erhålla bidrag. Ansökan om bidrag kan göras under hela året.

 

För 2018 gäller:

Ansökan ska vara Stiftelsen Sannes Minne tillhanda senast 28 september.

Annonsering i tidningen Sju dagar sker under augusti. Bidragen betalas ut en gång per år, i början av december. Vänligen bifoga skatteverkets inkomstdeklaration för 2017.
Vänligen anmäl kontonummer från valfri bank till Swedbanks kontoregister för snabbare utbetalning av beviljade bidrag.
Anmälan görs på ett Swedbankkontor eller på Swedbanks hemsida med hjälp av Bank-ID:
http://www.swedbank.se/privat/kort-och-betalningar/betalningar/anmal-konto-till-swedbanks-kontoregister/index.htm
Om ingen anmälan görs sker utbetalning via avi.

 

För ansökningsåret 2018 är gränsen för högsta inkomst; 140 000 kronor, samt 3000 kronor i inkomst av kapital.

Ansökningsformulär