Ansökningregler

Stiftelsens ändamål är att ge behövande kvinnor ett årligt bidrag till levnadsomkostnader. Enligt stadgarna ska sökande vara mindre bemedlade och ensamstående kvinnor över 60 år, vilka bott i Uddevalla minst 5 år. Stiftelsens styrelse beslutar årligen om gränsen för högsta tillåtna inkomst, för att erhålla bidrag. Ansökan om bidrag kan göras under hela året.

 

För 2020 gäller:

Ansökan ska vara Stiftelsen Sannes Minne tillhanda senast 11 september.

Annonsering sker under augusti. Bidragen betalas ut en gång per år, i början av december. Vänligen bifoga skatteverkets inkomstdeklaration för 2019.
Vänligen anmäl din bank och ditt kontonummer för utbetalning av beviljade bidrag.

 

För ansökningsåret 2020 är gränsen för högsta inkomst; 140 000 kronor, samt 3000 kronor i inkomst av kapital.