Ansökningregler

Stiftelsens ändamål är att ge behövande kvinnor ett årligt bidrag till levnadsomkostnader. Enligt stadgarna ska sökande vara mindre bemedlade och ensamstående kvinnor över 60 år, vilka bott i Uddevalla minst 5 år. Stiftelsens styrelse beslutar årligen om gränsen för högsta tillåtna inkomst, för att erhålla bidrag. 

 

För 2021 gäller:

Ansökan ska vara Stiftelsen Sannes Minne tillhanda senast 30 september.

Annonsering sker under augusti. Bidragen betalas ut en gång per år, i början av december. Vänligen bifoga skatteverkets inkomstdeklaration för 2020.
Vänligen anmäl din bank och ditt kontonummer för utbetalning av beviljade bidrag.

 

För ansökningsåret 2021 är gränsen för högsta inkomst; 145 000 kronor, samt 3000 kronor i inkomst av kapital.

Ansökningsblankett för år 2022 publiceras 1:a augusti 2022

Ansökningsblankett för år 2021