Ansökningregler

Stiftelsens ändamål är att ge behövande kvinnor ett årligt bidrag till levnadsomkostnader. Enligt stadgarna ska sökande vara mindre bemedlade och ensamstående kvinnor över 60 år, vilka bott i Uddevalla minst 5 år. Stiftelsens styrelse beslutar årligen om gränsen för högsta tillåtna inkomst, för att erhålla bidrag. Ansökan om bidrag kan göras under hela året.

 

För 2019 gäller:

Ansökan ska vara Stiftelsen Sannes Minne tillhanda senast 13 september.

Annonsering sker under augusti. Bidragen betalas ut en gång per år, i början av december. Vänligen bifoga skatteverkets inkomstdeklaration för 2018.
Vänligen anmäl kontonummer från valfri bank till Handelsbankens kontoregister för utbetalning av beviljade bidrag.

 

För ansökningsåret 2019 är gränsen för högsta inkomst; 140 000 kronor, samt 3000 kronor i inkomst av kapital.

Ansökningsformulär